Kinderoefentherapie

Wat is Kinderoefentherapie?

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling.

Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen (tot en met 18 jaar) met een motorische ontwikkelingsachterstand, eventueel in combinatie met gedragsproblemen of gedragsstoornissen (zoals ADHD, ASS en DCD).

Het doel van de therapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt en zo meer zelfvertrouwen krijgt waardoor het bewegen makkelijker en plezieriger wordt.